garantieverlenging-429-1.jpg
Garantieverlenging

Bijzondere voorwaarden voor de garantieverlenging (alphatronics Premium Service)

U heeft de mogelijkheid om de garantieperiode van 3 jaar met een jaar te verlengen tot 4 jaar gerekend vanaf de aankoopdatum.

Vanwege technische problemen kan een garantieverlenging momenteel niet online worden geregeld.
Neem via de mail contact op via info@alphatronics.de of telefonisch onder +49 911 21 6554-0.
Wij helpen u graag verder – uw alphatronics team

Houdt u er wel rekening mee dat u alleen de eerste 180 dagen na de aankoopdatum een garantieverlenging kunt kopen. Daarna is het kopen van een garantieverlenging uitgesloten.

De prijs voor de garantieverlenging is een eenmalig bedrag van 49,- euro (incl. btw).

U kunt de garantieverlenging uitsluitend online kopen. Op http://www.alphatronics.de/de/support/garantieverlaengerung,20 (of als alternatief via de QR-code in ons reclamemateriaal) kunt u na het invoeren van uw persoonlijke gegevens, de aankoopdatum (u moet de originele bon bij een garantieclaim kunnen overleggen) en het serienummer (op de achterkant van uw alphatronics TV) de overeenkomst omtrent de verlenging sluiten door op "Nu kopen" te klikken. U ontvangt dan onmiddellijk een bevestiging per e-mail.

De actuele prijs van de garantieverlenging kunt u vinden op het betreffende reclamemateriaal of onze website. Bij acties en aanbiedingen voor bepaalde TV-toestellen kan de garantieverlenging voor een concreet bepaalde periode gratis worden verkregen. Ook voor het verkrijgen van de gratis garantieverlenging moet u de bovengenoemde stappen doorlopen.

Voor de garantie in de verleningsperiode gelden voor het overige de algemene garantievoorwaarden.

Consumenten hebben met betrekking tot de garantieverlenging het volgende herroepingsrecht:

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen en zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, moet u ons - alphatronics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Nürnberg, Duitsland, telefoon: + 49 (0) 211-216554-0, fax: + 409 911-216554-65, e-mail: info@alphatronics.de - door middel van een eenduidige verklaring (bv. een via de post, per fax of e-mail verstuurde brief) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Om binnen de termijn van het herroepingsrecht te blijven, is het toereikend om de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht te versturen voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (uitgezonderd de extra kosten die zijn ontstaan omdat u een leveringswijze hebt gekozen die afwijkt van de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de melding van uw herroeping van dit contract ontvingen, terugbetalen. Voor deze restitutie gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten voor deze restitutie in rekening gebracht. Heeft u verzocht om het begin van de levering van diensten tijdens de herroepingstermijn te laten plaatsvinden, dient u ons een billijke vergoeding te betalen, die overeenkomt met het gedeelte van de geleverde diensten, in verhouding tot de totale omvang van de in deze overeenkomst voorziene diensten, tot aan het moment dat u ons van de gebruikmaking van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst op de hoogte stelt.

Standaard herroepingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dan alstublieft dit formulier in en stuurt u het ons terug.)

Alphatronics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Nürnberg, Telefax: + 409 911-216554-65, E-Mail: info@alphatronics.de