Kolofon

Gegevens krachtens Art. 5 Duitse Mediawet (TMG)
alphatronics GmbH
Breitengraserstraße 6
90482 Nürnberg

Vertegenwoordigingsbevoegde directeuren: Rainer Schöller, Timo Kehl

Inhoudelijk verantwoordelijk volgens §18 Abs.2 MstV: Rainer Schöller, Timo Kehl

Telefoon: +49 (0)911-2165540
Telefax: +49 (0)911-21655465
E-Mail: info@alphatronics.de

Handelsregister bij: Amtsgericht Nürnberg
Registernummer: HRB 23775

Btw-nummer conform Art. 27a Duitse Omzetbelastingwet (Umsatzsteuergesetz) DE814901850

De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor het online beslechten van geschillen (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschilprocedure bij een bemiddelingsorgaan voor consumenten.

Aansprakelijkheid voor de inhoud
Als aanbieder van diensten zijn wij conform Art. 7 lid.1 Duitse Mediawet, aansprakelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina‘s, in het kader van de algemene wetgeving. Conform Art 8 t/m 10 Duitse Mediawet zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgezonden of opgeslagen informatie te monitoren of actief omstandigheden te onderzoeken op het bestaan van illegale praktijken.

Dit heeft geen invloed op de verplichting tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie conform de algemene wetgeving. Een dergelijke aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisname van een concrete wetsovertreding. Onmiddellijk na het bekend worden van dergelijke wetsovertredingen zullen wij deze inhoud verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden; wij hebben geen invloed op de inhoud van deze sites. Daarom kunnen wij voor deze inhoud van derden ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van gelinkte pagina‘s is altijd de desbetreffende aanbieder of de exploitant van de pagina‘s verantwoordelijk. De gelinkte pagina‘s worden op het tijdstip dat ze worden gelinkt gecontroleerd op mogelijke inbreuken op de wetgeving. Op het tijdstip van het linken was er geen inhoud die een mogelijke inbreuk op de wettelijke bepalingen bevatte.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina‘s is echter niet mogelijk zonder concrete aanwijzingen dat er een inbreuk op de geldende wetgeving plaatsvindt. Wanneer bekend wordt dat er wettelijke bepalingen zijn overtreden, zullen de desbetreffende links onmiddellijk worden verwijderd.

Auteursrecht
De inhoud die is opgesteld door de exploitanten van de site en de content op de site zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. Voor het kopiëren, bewerken, verspreiden of anderszins verwerken op een wijze die niet meer onder dit auteursrecht valt, is schriftelijke toestemming van de betrokken auteur resp. vormgever vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privégebruik, niet voor commerciële doeleinden.

Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant werd vormgegeven, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Vooral de door derden geschreven inhoud wordt als zodanig aangemerkt. Mocht u toch een schending van het auteursrecht verstellen, verzoeken wij u om dit aan ons te melden. Wanneer bekend wordt dat er wettelijke bepalingen zijn overtreden, zal de desbetreffende inhoud onmiddellijk worden verwijderd.